Kascommissie

Kascommissie

Chris Vlam

Joes de Jong

Anne-Therèse Plat

Neem contact op met de Kascommissie via...

kascommissie@uhsv-anteros.nl

De kascommissie controleert de financiële stukken van de vereniging en doet hier verslag uit aan de A.L.V.. Ook geeft de kascommissie gevraagd en ongevraagd advies, bij het opstellen van de begroting en financiële zaken binnen de vereniging.