PoliCie

HR-commissie

Yacine Verschuren
Roel Zeegers
Jelle Peperzak
Nikki Beeren

Neem contact op met de HR-commissie via...

hrcommissie@uhsv-anteros.nl

Anteros is altijd in beweging, nieuwe leden, nieuwe mijlpalen, we staan nooit stil. Met vernieuwde statuten vanuit de hand van de Legal Taskforce zit het werk aan onze reglementen er dus niet op. Er zijn altijd aanpassingen nodig aan de reglementen van de vereniging. Zeker in het Huishoudelijk Reglement, afgekort het HR, zijn nog heel veel aanpassingen nodig. Er moet een groep zijn die het voortouw neemt in deze aanpassingen. Vandaar dat wij, de HR-commissie oftewel de PoliCie, bestaan! Maar wat doen wij als commissie? Hierbij een kort overzicht van onze drie taken:
1. Een adviserende rol. De PoliCie biedt iedere Anteriaan, die daar behoefte aan heeft, uitleg over de reglementen van de vereniging. Bestuur, commissie, lid, vriend of alumnus, je bent altijd welkom om vragen te stellen.
2. Een uitvoerende rol. De PoliCie onderzoekt welke artikelen van de vereniging aangepast moeten worden en komt hiermee zelf met voorstellen.
3. Een controlerende rol. De PoliCie controleert of de reglementen van de vereniging op de juiste manier worden uitgevoerd en komt zo nodig met voorstellen.

Mocht je dus vragen hebben of advies willen over de reglementen zoals het HR (huishoudelijk reglement) en de statuten, neem dan gerust contact met ons op!