IncluCie

Diversity and inclusivity committee

Lela Roos

Azra Groenenberg

Romy van den Driessche

Floris Bulck

Richard Koschny

Yacine Verschuren

Roos de Keizer

Bryce van Steenis

Aether Flachmann

Get in touch with the IncluCie via...

diversiteit@uhsv-anteros.nl

Wij zijn de InluCie, de diversiteit en inclusiviteitscommissie van Anteros. Wij zijn er om binnen Anteros een veilige omgeving voor iedereen te creëren. Zo adviseren wij het bestuur over hoe zij Anteros nog aantrekkelijker en toegankelijker kunnen maken voor iedereen en vooral voor groepen die vaker over het hoofd worden gezien. We geven ook gevraagd en ongevraagd adviezen en verbeterpunten aan commissies, zodat de toegankelijkheid van activiteiten kan worden verbeterd. Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je vragen en/of opmerkingen hebt rondom diversiteit en inclusiviteit binnen Anteros!