IncluCie

Diversity and inclusivity committee

Floris van den Bulck

Veer Geldermans

Demi van den Biggelaar

Linda van der Spek

Bryce van Steenis

Get in touch with the IncluCie via...

[email protected]

Wij zijn de InluCie, de diversiteit en inclusiviteitscommissie van Anteros. Wij zijn er om binnen Anteros een veilige omgeving voor iedereen te creëren. Zo adviseren wij het bestuur over hoe zij Anteros nog aantrekkelijker en toegankelijker kunnen maken voor iedereen en vooral voor groepen die vaker over het hoofd worden gezien. We geven ook gevraagd en ongevraagd adviezen en verbeterpunten aan commissies, zodat de toegankelijkheid van activiteiten kan worden verbeterd. Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je vragen en/of opmerkingen hebt rondom diversiteit en inclusiviteit binnen Anteros!