The eleventh board

of U.H.S.V. Anteros

gluteus maXImus

Roel Zeegers – Vice Praeses

Gala van der Meer – Ab Actis

Fleur Koolstra – Praeses

Anne-Therese Plat – Fiscus

Tjerk Swinkels – Assessor

Term: September 2020 – September 2021
Association year: 2020-2021