Register

Persoonsgegevens
*
Voornaam
Voornaam mag niet leeg blijven.
Please enter valid data.
Deze voornaam is ongeldig. Voer een geldige voornaam in.
*
Achternaam
Achternaam mag niet leeg blijven.
Please enter valid data.
Deze achternaam is ongeldig. Geef alstublieft een geldige achternaam.
*
Straatnaam en huisnummer
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Postcode
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.

Voer minimaal 6 tekens in.

Please enter a minimum of 6 characters.

Er zijn maximaal 6 tekens toegestaan.

A maximum of 6 characters us allowed.

*
Woonplaats
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Geboortedatum
Selecteer een datum.
Ongeldige datum.
Let op: Je kan alleen lid of vriend worden als je niet 26 jaar of ouder bent
Geslacht
ManVrouwAnders / X
Please select one.
Please enter valid data.
Pronouns (niet verplicht maar wel handig)
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
bv: hij/hem, zij/haar, die/diens, hen/hun
Contactgegevens
*
E-mail Adres
E-mailadres mag niet leeg blijven.
Vul alstublieft een geldig e-mailadres in.
Vul alstublieft een geldig e-mailadres in.

Dit email adres is al in gebruik, probeer een andere.

This e-mailaddress is already in use, please choose another one.

Dit e-mail adres wordt gebruikt voor je ledenaccount.
Vergeet niet je eigen e-mailadres te gebruiken (dus niet je schoolmail) zodat we je in de toekomst als alumni kunnen benaderen!
*
Telefoonnummer
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter valid data.
Medische zaken
Medische zaken waar rekening mee gehouden moet worden?
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Medicatie, (functie)beperkingen, etc.
Allergieën / Dieetwensen
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Studiegegevens en lidmaatschap
*
Onderwijsinstelling
Hogeschool UtrechtUniversiteit UtrechtAndere onderwijsinstelling in Utrecht (inclusief de HKU)
Please select one option.
Please enter valid data.
LET OP: Indien je buiten Utrecht studeert en je niet ouder bent dan 26 jaar, sluit dan dit formulier en stuur een E-mail naar het bestuur via bestuur@uhsv-anteros.nl. Zij zullen vaststellen of jouw (studie)omstandigheden en motivatie voldoende zijn om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap of om "Vriend van U.H.S.V. Anteros" te worden.
Naam andere onderwijsinstelling in Utrecht
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Indien je studeert aan een andere onderwijsinstelling in Utrecht, vult dit dan in.
*
Naam van opleiding
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Studentennummer
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
*
Inschrijfmoment
Direct (Huidig collegejaar)Vanaf nieuw collegejaar (aankomend collegejaar, vanaf september. Let op
Please select one option.
Please enter valid data.
De jaarcontributie is €45/jaar of €22,50 bij aanmelden tussen 1 maart en 1 augustus
Nood contactgegevens
In geval van nood zullen we deze informatie gebruiken om je ouders / vriend / huisgenoot / etc. te contacteren.

ICE1

*
ICE1 Naam
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter valid data.
*
ICE1 Telefoonnummer
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter valid data.

ICE2 (optioneel)

ICE2 Naam (optioneel)
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
ICE2 Telefoonnummer (optioneel)
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter valid data.
Ledenaccount
Bij het activeren van je ledenaccount, ga je akkoord met ons privacybeleid.
*
Profielfoto
Selecteer bestand.
Ongeldig bestand geselecteerd.
Ongeldig bestand geselecteerd.
Maximale grootte: 5MB. Foto wordt vierkant uitgesneden. Knip bij door in te zoomen op je foto.
*
Gebruikersnaam
Gebruikersnaam mag niet leeg blijven.
Please enter valid data.

Deze gebruikersnaam is al in gebruik, probeer een andere.

This username is already in use, please choose another one.

Deze gebruikersnaam is ongeldig. Vul alstublieft een geldige gebruikersnaam in.
*
Wachtwoord
Wachtwoord kan niet leeg worden gelaten.
Please enter valid data.

Voer minimaal 6 tekens in.

Please enter a minimum of 6 characters.

Please use atleast one lowercase character.
Please use atleast one uppercase character.
Please use atleast one numeric character.
Minimaal 6 tekens, 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer.
  Sterkte: Zeer Zwak
  *
  Bevestig Wachtwoord
  Bevestig wachtwoord kan niet leeg worden gelaten.
  Wachtwoorden komen niet overeen.
  Wachtwoorden komen niet overeen.
  Betaalgegevens
  *
  IBAN (bankrekeningnummer)
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  *
  Ter name van
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  BIC / SWIFT code (optioneel)
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Wanneer je een buitenlands bankrekeningnummer hebt, dan hebben we de BIC of SWIFT code van je bank nodig.
  *
  Akkoord lidmaatschap
  Akkoord
  Please check atleast one option.
  Please enter valid data.
  Ja, ik wil lid (of vriend) worden van U.H.S.V. Anteros en ga akkoord met de door de vereniging gestelde voorwaarden en ga akkoord met de bovenstaande kosten.
  Overig Akkoord
  *
  Akkoord WhatsApp
  AkkoordNiet Akkoord
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Ja, ik wil in de WhatsApp groep van U.H.S.V. Anteros
  *
  Akkoord Interne Facebookgroep
  AkkoordNiet Akkoord
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Ja, ik wil in de geheime Facebook groep van U.H.S.V. Anteros, anderen kunnen niet zien dat ik hierin zit
  *
  Akkoord Zusjes Facebookgroep
  AkkoordNiet Akkoord
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Ja, ik wil in de gezamenlijke Facebook groep van U.H.S.V. Anteros en haar zusterverenigingen
  *
  Akkoord Promotionele doeleinde
  AkkoordNiet Akkoord
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Foto's gemaakt van mij tijdens het verenigingsleven mogen WEL gebruikt worden voor openbare promotiedoeleinde
  Bedankt voor het invullen! Zou je nog 2 kleine vraagjes willen beantwoorden?
  Ik heb Anteros leren kennen via... (optioneel)
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Hoe heb je het gebruik van dit inschrijfformulier ervaren? (optioneel)
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Verstuur lidmaatschapformulier en vraag ledenaccount aan
   
  Adres

  Princetonplein 9, 3584 CC Utrecht
  Maandag – Vrijdag: 10:00-14:00
  Donderdag: 10:00-16:00
  KvK: 50238825

  © U.H.S.V. Anteros 2010 – 2022 | Gemaakt met 🏳️‍🌈 door de Webcie

  Inloggen Anteros-portal

  De pagina die je probeerde te bezoeken, is alleen voor leden toegankelijk. Log in met je ledenaccount of maak er een aan om toegang te krijgen.

  Aanmelden voor bestaande gebruikers