[:nl]Bob Angelo startte de Nederlandse LHBTI-beweging omdat hij vond dat homo’s en lesbiennes elkaar moeten kunnen ontmoeten. Die ontmoeting blijven wij stimuleren met COC’s Bob Angelo Fonds. Daarvoor vragen we jouw steun. Het Fonds ondersteunt met een financiële bijdrage kleinschalige initiatieven gericht op ontmoeting en acceptatie van LHBTI’s. Daarnaast levert het fonds expertise aan kleinschalig LHBTI-initiatief, we verbinden experts aan initiatieven die zitten met een vraagstuk, probleem of die behoefte hebben aan inhoudelijke ondersteuning.

Wat doet het fonds concreet?

Met steun van COC’s Bob Angelo Fonds:

  • Maakten LHBTI-asielzoekers voor het eerst de Gay Pride in Amsterdam mee;
  • Ontmoetten LHBTI’s met een beperking elkaar op de Landelijke Soos Dag;
  • Kon op Aruba een avond voor lesbische vrouwen worden georganiseerd;
  • Bracht de Transpub Quiz transgenders én hun vrienden bij elkaar;
  • Liepen activisten uit Rusland en Nijmegen samen de Vierdaagse.

Doneer nu om deze ontmoetingen te blijven realiseren. Ook met een kleine bijdrage kunnen we veel doen. Voor meer informatie – zie het Jaarverslag 2018 van het Bob Angelo Fonds of kijk op https://www.coc.nl/bobangelofonds.[:en]Bob Angelo started the Dutch LGBTI movement because he thought that gays and lesbians should meet. We will continue to stimulate this meeting with COC’s Bob Angelo Fund. We ask for your support for this. With a financial contribution, the Fund supports small-scale initiatives aimed at meeting and accepting LGBTI people. In addition, the fund provides expertise to a small-scale LGBTI initiative; we link experts to initiatives that have a problem, problem or need substantive support.

[:]