Indien je contact zoekt met ons kunt u het beste een mail sturen naar bestuur@uhsv-anteros.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat uw mail zo snel mogelijk wordt beantwoord. Vooralsnog beschikken we niet over een bezoekadres. Wel zijn wij bereikbaar voor vragen en opmerkingen tijdens een van onze borrels.

Poststukken en inschrijfformulieren kunnen worden gestuurd naar onderstaand adres.

U.H.S.V. ANTEROS
Achter Sint Pieter 25
3512 HR  Utrecht

Kamer van Koophandel te Utrecht: 50238825
Rekeningnummer: NL38 RABO 0128 6750 12