Disputen

Wanneer je een actief lid bent van Anteros, kan je je je aansluiten bij een dispuut. Een dispuut is een kleinere groep mensen binnen de vereniging en elk dispuut heeft zijn eigen identiteit en toelatingsprocedure. Meer weten over de verschillende disputen van Anteros? Klik dan op een van de blokken hieronder...

Adres

Princetonplein 9, 3584 CC Utrecht
Maandag – Vrijdag: 10:00-14:00
Donderdag: 10:00-16:00
KvK: 50238825

© U.H.S.V. Anteros 2010 – 2022 | Gemaakt met 🏳️‍🌈 door de Webcie
Leuk dat je je wil aanmelden! Vul het onderstaande formulier in om je aan te melden
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Let op: Je kan alleen lid of "Vriend van U.H.S.V. Anteros" worden als je niet 26 jaar of ouder bent.
Studeer je aan de HKU? Selecteer dan "Andere onderwijsinstelling"

Status inschrijving:

Vul eerst de bovenstaande gegevens in...

YES! Je kan lid worden van U.H.S.V. Anteros i.c.m. de onderwijsinstelling waar je je studie bij volgt (mits je niet ouder bent dan 26 jaar)!

Je kan verder gaan met het invullen van dit formulier.

Let op: Je hebt aangegeven dat je bij een andere onderwijsinstelling in Utrecht studeert (zoals de HKU). Zolang je niet ouder bent dan 26 jaar, kan je lid worden als "Vriend van U.H.S.V. Anteros".

Je kan verder gaan met het invullen van dit formulier.

LET OP: Je hebt aangegeven dat je buiten Utrecht studeert. Indien je niet ouder bent dan 26 jaar, sluit dan dit formulier en stuur een E-mail naar het bestuur via bestuur@uhsv-anteros.nl. Zij zullen vaststellen of jouw (studie)omstandigheden en motivatie voldoende zijn om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap of om "Vriend van U.H.S.V. Anteros" te worden.

De jaarcontributie is €45,- per jaar of €22,50 bij aanmelden tussen 1 maart en 1 augustus.

Eerste noodcontact - ICE1 (vereist)

In geval van nood zullen we deze informatie gebruiken om je ouders / vriend / huisgenoot / etc. te contacteren.

Tweede noodcontact - ICE2 (optioneel)


Eventuele medische gegevens

Wanneer je een buitenlands bankrekeningnummer hebt, dan hebben we de BIC of SWIFT code van je bank nodig. Klik hier als je niet weet welke code dit is.

Je kan altijd later nog een foto sturen naar bestuur@uhsv-anteros.nl

Kosten: Je hebt gekozen om je te laten inschrijven als lid aankomend collegejaar. Je betaald daarom de eerste keer de volledige jaarcontributie. Dit is op moment van schrijven €45 per jaar, maar let op dat dit nog kan wijzigen voor het nieuwe collegejaar.
Kosten: Je hebt gekozen om je direct te laten inschrijven als lid. Zolang dit tussen 1 maart en 1 augustus is gedaan, bedraagt de (halfjaar)contributie €22,50.
1. Het donateurschap type A, oftewel “Vriend van U.H.S.V. Anteros”, houdt in dat de donateur type A per collegejaar een vastgestelde donatie betaalt. De donatie gebonden aan het donateurschap type A bedraagt momenteel €22,50 tot september. Vanaf september bedraagt de jaarlijkse donatie €45,- per jaar.
2. Het donateurschap type A wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd. Opzegging van het donateurschap type A voor het opvolgende academisch jaar dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 augustus voorafgaand aan het betreffende academisch jaar.
3. U.H.S.V. Anteros stelt zich niet aansprakelijk voor op welke wijze dan ook ontstane schade.
4. In alle gevallen waarin door aan de vereniging gestelde voorwaarden en bepalingen voor donateurschap type A niet wordt voldaan, beslist het zittend bestuur van U.H.S.V. Anteros over het goedkeuren van de aanmelding.
5. U.H.S.V. Anteros heeft het recht de hoogte van de contributie en jaarlijkse donatie te wijzigen. Dit kan alleen met instemming van de Algemene Ledenvergadering.
6. Bij het ondertekenen van dit formulier wordt ingestemd met de statuten en het huishoudelijk reglement van U.H.S.V. Anteros.
7. Aan het donateurschap type A kan geen stemrecht op Algemene Vergaderingen van U.H.S.V. Anteros ontleend kan worden.
Kosten: Je hebt gekozen om je te laten inschrijven als "Vriend van U.H.S.V. Anteros" aankomend collegejaar. Je betaald daarom de eerste keer de volledige jaardonatie. Dit is op moment van schrijven €45 per jaar, maar let op dat dit nog kan wijzigen voor het nieuwe collegejaar.
Kosten: Je hebt gekozen om je direct te laten inschrijven als "Vriend van U.H.S.V. Anteros”. Zolang dit tussen 1 maart en 1 augustus is gedaan, bedraagt de (halfjaar)donatie €22,50.

Inloggen Anteros-portal

De pagina die je probeerde te bezoeken, is alleen voor leden toegankelijk. Log in met je ledenaccount of maak er een aan om toegang te krijgen.

Aanmelden voor bestaande gebruikers